Britta Navntoft Thesbjerg

Advokatsekretær, sagsbehandler


Britta har i mange år arbejdet med de forskellige sagsområder indenfor familieretten og er specialiseret i behandlingen af dødsboer, ligesom hun er sekretær i straffesagerne.

Britta arbejder selvstændigt med bl.a. dødsbobehandling, og det vil derfor primært være Britta, der er behjælpelig med vejledning ved telefoniske henvendelser og lign.

Endvidere arbejder Britta med kontorets øvrige familieretssager.

Britta er primært sekretær for advokat Anne-Mette Larsen Rahbek, ligesom hun er sagsbehandler i de dødsboer, der behandles af advokat Dorte Guldbrøn.