Christina Johann Schmidt

Advokatsekretær, sagsbehandler


Christina har i mange år arbejdet med alle sagsområderne indenfor familieretten, og er højt specialiseret i behandlingen af dødsboer.

Christina arbejder således selvstændigt med bl.a. dødsbobehandling, og det vil derfor primært være Christina, der er behjælpelig med vejledning ved telefoniske henvendelser og lign.

Endvidere arbejder Christina med straffesager og kontorets øvrige familieretssager.

Christina er primært sekretær for advokat Dorte Guldbrøn.