Kristina


Kristina arbejder hovedsageligt med dødsboer og straffesager. 

Kristina arbejder således selvstændigt med bl.a. dødsbobehandling og det vil derfor primært være Kristina, der er behjælpelig med vejledning ved telefoniske henvendelser og lign.

Kristina er primært sekretær for advokat Dorte Guldbrøn.