Anne-Mette Larsen Rahbek

Partner, Advokat (H)


Telefon
69167042

​Anne-Mette Larsen Rahbek har møderet for Højesteret og er beneficeret forsvarsadvokat, og har stor erfaring indenfor strafferetten, herunder særligt økonomisk kriminalitet, drabs- og voldssager, narkotikakriminalitet, tyverisager, sædelighedssager og færdselssager. Anne-Mette repræsenterer endvidere forurettede og i særdeleshed børn, der har været udsat for forbrydelser.

På familieretsområdet dækker Anne-Mette retssager inden for forældremyndighed og bopæl samt ægteskabssager om separation og skilsmisse, herunder spørgsmålet om ægtefællebidrag. Anne-Mette har mange års erfaring med bodelinger mellem ægtefæller. Hendes rådgivning ydes på ekspertstadiet, og tilstræber løsningsmodeller fremfor konfliktskabende og langvarige retssager i skifteretten.

Anne-Mette har et stort kendskab til arveret og formueordninger, og udfærdigelse af ægtepagter, testamenter og generationsskifte er derfor også et af hendes kerneområder.

​Endvidere beskæftiger Anne-Mette sig med tvangsfjernelser af børn, administrative frihedsberøvelser og internationale børnebortførelser.

Anne-Mette er frivillig rådgiver i Maryfonden. Hun medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater.

Anne-Mette er uddannet mediator og medlem af  Danske Mediatoradvokater. Hun er ansat som advokatretsmægler ved Retten i Viborg og ved Vestre Landsret og har deltaget i adskillige mediationer og retsmæglinger både som mægler og som partsrepræsentant og kender derfor mediation både fra den teoretiske og praktiske verden. Ring meget gerne for en uddybning.

Specialer
  • Strafferet
  • ​Familieret
  • Mediation/retsmægling