Forældremyndighed og bopæl

Forældremyndighed og bopæl

Hvis du og din ægtefælle eller samlever flytter fra hinanden skal I blive enige om, hos hvem af jer børnene skal bo, og hvordan samværet skal være. Vi rådgiver dig om reglerne og dine muligheder.

Hvis du ønsker det, kan vi også tage med dig til møderne i Familieretshuset. Vi møder desuden sammen med dig, hvis sagen om forældremyndighed og/eller bopæl skal afgøres af Familieretten.

Læs mere om børnesager på Danske FAMILIEadvokater