Testamenter og ægtepagter

Testamenter og ægtepagter

Som ægtefæller kan I blive arvemæssigt bedre stillet, hvis I opretter et testamente. Er I samlevende, har I brug for et testamente, hvis I vil arve hinanden.

Har du ingen ægtefælle eller børn, kan du selv bestemme, hvordan arven efter dig skal fordeles, men det kræver, at du opretter et testamente.

Anne-Mette og Dorte har igennem mange år rådgivet om oprettelse af testamente, og kan hjælpe med, at testamentet får det indhold, der sikrer, at arven efter dig fordeles, som du ønsker. Vi taler også med dig om dine pensioner og forsikringer, og hvordan du sikrer, at disse går til dem du ønsker.

Er der værdier, der ikke skal deles ved en separation/skilsmisse, skal de gøres til særeje med en ægtepagt. Sammen med et testamente, kan ægtepagten også være med til at sikre den længstlevende ved dødsfald. Vi drøfter betydningen af ægtepagt og særeje og beslutter sammen med jer, hvad der er bedst ud fra jeres egne ønsker.

Læs mere om testamenter og ægtepagter på Danske FAMILIEadvokater

Både Anne-Mette og Dorte er medlem af Danske FAMILIEadvoakter.