Hvad sker der på min straffeattest?

Hvad sker der på min straffeattest?

Der findes forskellige former for straffeattester. Den offentlige straffeattest, den private straffeattest og børneattest.

Hvis du er under 18 år gælder der nogle lempeligere regler for, hvorvidt man kan se din dom.

politiets hjemmeside, kan du læse mere om hvor lang tid man kan se din overtrædelse.

Hovedpunkterne kan de se her:

 

Oversigt over hvor længe en overtrædelse står på straffeattesten

Oversigten viser, hvor længe en lovovertrædelse bliver stående på din straffeattest ("straffeattest til politiet" svarer til en offentlig straffeattest).