Jeg er forurettet

Jeg er forurettet

Har du været udsat for en forbrydelse, kan du få beskikket en bistandsadvokat. Vi hjælper dig med at opgøre dit eventelle erstatningskrav, som kan være tabt arbejdsfortjeneste, erstatning for ødelagte ting, behandlingsudgifter, kørsel til behandling,  svie og smerte, og de mere alvorlige som mén og erhvervsevnetab og tort. Torterstatning får man kun for særlig alvorlige forbrydelser og den er ofte af meget beskeden størrelse.

Hvis den tiltalte bliver dømt, og ikke kan betale kravet, eller kravet ikke har kunnet opgøres til retssagen, anmelder din bistandsadvokat kravet til Erstatningsnævnet for voldsofre. Krav skal være anmeldt inden 2 år

Du kan få hjælp til at få den tiltalte ført ud af retslokalet, når du skal afgive forklaring som vidne i retten, men det gælder kun visse forbrydelser. Den tiltalte har som udgangspunkt ret til at være tilstede i retten under din forklaring, så det kræver nærmere dokumentation, og krav om at en uforbeholden forklaring ikke kan opnås. Som din bistandsadvokat er vi med dig i retten, når du skal afgive forklaring.